Thực hiện nhảy vũ điệu rửa tay trên nền nhạc Ghen Cô Vy tại Green Garden

Green Garden Fitness Center cũng thực hiện vũ đạo để minh họa 6 bước rửa tay cơ bản theo khuyến cáo của Bộ Y tế, giúp Quý hội viên rửa tay đúng cách, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh theo hướng tích cực và đảm bảo sức khỏe của mình và...