TOÀN CẢNH GALA YEAR END PARTY 2020

Tạm biệt 2020 và chào mừng 2021 đầy hứa hẹn!

Thực hiện nhảy vũ điệu rửa tay trên nền nhạc Ghen Cô Vy tại Green Garden

Green Garden Fitness Center cũng thực hiện vũ đạo để minh họa 6 bước rửa tay cơ bản theo khuyến cáo của Bộ Y tế, giúp Quý hội viên rửa tay đúng cách, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh theo hướng tích cực và đảm bảo sức khỏe của mình và...